architecture

Známé chyby

  • Datový typ Stream (z balíku java.util.stream) je rozhraní. V prvním vydání knihy z roku 2020 je na několika místech vyskytuje tento typ ve spojení se nesprávným pojmem třída.
  • Ukázka třídy CounterImpl kapitole Interface je chybně deklarována jako interface na místo správného class.
  • V některých případech se objevil nový pojem objekt dříve, než došlo k jeho vysvětlení.
  • Upozorňuji na dodatečné rozvolnění podmínky pro distribuci zdrojového kódu vlastníkem knihy (proti textu knihy). Nejedná se o chybu, cílem změny bylo pouze usnadnit použití příkladů pedagogům při výuce. Nové znění podímek najdete v elektronické verzi knihy.

 

Kontakt

Kontakt