architecture

Známé chyby a opravy

  • Na několika místech papírové verze se označuje rozhraní typu Stream (z balíku java.util.stream) nesprávně jako třída. Tato drobná chyba nemá na praktické použití vliv a v elektronických verzích knihy je (bude) ostraněna.
  • Upozorňuji na dodatečné rozvolnění podmínky pro distribuci zdrojového kódu vlastníkem knihy (proti textu knihy). Nejedná se o chybu, cílem změny bylo pouze usnadnit použití příkladů pedagogům při výuce. Nové znění podímek najdete v elektronické verzi knihy.

 

Kontakt

Kontakt