architecture

Časté otázky

  • Jaké technologie se v knize používají?
    Všechny ukázkové stránky jsou servlety Maven projektu, které se pouští jako webová aplikace na kontejneru Jetty, webový archiv WAR však lze spustit i na konteneru Tomcat a dalších. Pro eliminaci textových řetězců s HTML kódem se využívá třída Element z volně šiřitelné knihovny. Zdrojový kód příkladů je k nahlédnutí tady.
  • Není použití objektového modelu HTML stránky pro mladší studenty komplikované?
    Domnívám se, že kdo se chce naučit objektový jazyk, měl by zažít i práci s objektovým modelem a sestavování HTML modelu se mi zdá být k tomu dobrá příležitost.
  • Proč nejsou příklady postaveny na JSP nebo JSF?
    Cílem knihy není učit šablonovací systém, ale práci s objekty. Kromě toho názory na přínos technologií JSP a jeho nástupce JSF bývají značně kontroverzní.

 

Kontakt

Kontakt