architecture

Časté otázky

 • Jaké technologie se v knize používají?
  Všechny ukázkové stránky jsou servlety Maven projektu, které se pouští jako webová aplikace na kontejneru Jetty, webový archiv WAR však lze spustit i na konteneru Tomcat a dalších. Pro eliminaci textových řetězců s HTML kódem se využívá třída Element z volně šiřitelné knihovny. Zdrojový kód příkladů je k nahlédnutí tady.
 • Není použití objektového modelu HTML stránky pro mladší studenty komplikované?
  Domnívám se, že kdo se chce naučit objektový jazyk, měl by zažít i práci s objektovým modelem a sestavování HTML modelu se mi zdá být k tomu dobrá příležitost.
 • Proč nejsou příklady postaveny na JSP nebo JSF?
  Cílem knihy není učit šablonovací systém, ale práci s objekty. Kromě toho názory na přínos technologií JSP a jeho nástupce JSF bývají značně kontroverzní.
 • Jakou verzi Javy potřebuji?
  Ukázkové příklady byly odladěny na Java veze 11 LTS, což byla (v době vydání knihy) nejnovější stabilní verze Javy s dlouhodobou podporou.
 • Nemůže pojetí knihy vést ke kargoklutickému programování (kódování bez porozumění)?
  Cílem výkladu je demonstrovat význam, principy a souvislosti všech použitých programových konstrukcí. Domnívám se však, že začátečník nemusí znát všechny detaily hned. Extrémní důraz na detail mnoho začátečníků zbytečně odradí a neplatí to jen o programování. Něteré kapitoly závěrem obsahují odkaz na internetové zdroje s podrobnějším výkladem.
 • Není zvýšený počet použitých technologií nad síly začátečníka?
  Je pravda, že webové stránky jsou popsány jazykem HTML s CSS a ke spuštění aplikace (ve webovém kontejneru) je třeba použít Maven. Nástroje projektu Maven zde však slouží především jako prostředek a to samé platí také o webovém kontejneru. Výklad jazyka HTMLCSS (včetně použitých techologií) jsem se pokusil omezit na nezbytné minimum. Stažený projekt obsahuje skript pro spuštění celého projektu a obsahuje i Maven samotný. Kromě Java prostředí není nutné nic dalšího instalovat.

 

Kontakt

Kontakt