architecture

Co v knize nenajdete

Protože se kniha zaměřuje na základy jazyka Java ve spojení s provozem jednoduchých webových stránek, nenajdete v ní žádné ukázky grafických aplikací pro desktop (postavených na knihovně Swing), žádné použití relačních databází (přes programové rozhraní JDBC), ani žádné ukázky paralelního programování. Ze stejného důvodu kniha nezmiňuje řadu dalších programových rozhraní, která mají spíše specifická využití. Nezmiňuje ani problematiku sestavování Java modulů a jejich zapojování do projektu. Úplný výčet chybějících témat by byl nepochybně delší.

 

Kontakt

Kontakt