Průvodce programovacím jazykem Java od jeho základů přes základy HTML až po interaktivní webové aplikace. S řešenými příklady ve formě jednoho spustitelného projektu.

 

annotation Anotace stručná charakteristika knihy why Proč jsem knihu napsal?
download Příklady Ukázkové příklady ke stažení. contact Kontakt Facebook, kontakt na vydavatele a autora

 

annotation

Anotace

Chcete se naučit programovat? Zkuste novou učebnici jazyka Java určenou studentům středních škol a jejich pedagogům. Výklad je demonstrován na příkladech s výstupem do internetového prohlížeče. Kromě programovacího jazyka kniha osvětluje také pojmy z objektového programování, regulární výrazy, diagramy tříd jazyka UML, webové pojmy, Maven projekty a některá další související témata. Text je doplněn barevnými ilustracemi, grafy a snímky reálných obrazovek. Java patří dlouhodobě mezi nejžádanější programovací jazyky na trhu práce v oboru informačních technologií. Ukázka knihy je tady.

 

target

Komu je kniha určena

Kniha cílí na studenty středních škol, šířka tématu a pojetí přiložených příkladů však může oslovit i pedagogy a další ostatní čtenáře se zájmem o informační technologie a vývoj SW aplikací v jazyce Java.

 

why

Proč jsem knihu napsal

Když jsem začínal s jazykem Java, kladl jsem si otázku, zdali není možné napsat učebnici nějakým více atraktivním způsobem. Po letech praxe jsem zveřejnil krátký článek o sestavování webových stránek v jazyce Java, postavených na objektovém modelu HTML elementů, a přitom mě napadlo, že tohle by mohl být skvělý prostředek pro tvorbu interaktivních učebnicových příkladů při studiu jazyka. V nejbližším knihkupectví jsem otevřel jednu z nových učebnic tohoto jazyka a spatřil opět formální popis s černobílými obrázky, akademickými příklady a několika málo grafickými ukázkami postavenými na dnes už zacházející knihovně Swing. Tehdy jsem se rozhodl vykročit na nejistou dráhu inovativního spisovatele učebnice o programování.

 

download

Příklady

Po zakoupení knihy si prosím uschovejte doklad o nákupu, protože vás opravňuje používat ukázkové příklady k soukromým i komerčním účelům. Distribuce zdrojového kódu k této knize je možná pouze vlastníkem knihy při zachování původního komentáře v hlavičce. Třetí strana je oprávněna použít zdrojový kód pouze pro své vlastní studium, jinak je třeba získat vlastní licenci zakoupením knihy nebo e-booku. V případě nejasností se obracejte na autora knihy, kontakt je zde. Zvažte prosím, že výroba knihy není jedinou nákladovou položkou, další výdaje souvisí s propagací a distribucí. Děkuji tímto za podporu i pochopení. Stažením souboru vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Odkazy

Doporučená Java k příkladům je zde. Příklady jsou k nahlédnutí tady, a odkaz ke stažení zdrojových kódů najdete v knize.

Instruktážní video ke spuštění příkladů na Windows

 

author

O autorovi

Pavel Ponec (nar. 1965) vystudoval v Brně automatizaci na fakultě VUT a od té doby pracuje jako SW vývojář a analytik, od roku 2000 pracuje převážně v jazyce Java s webovými technologiemi. V roce 2008 získal certifikát Certified Programmer for the Java 2 Platform, Standard Edition 5.0 od společnosti Sun Microsystems.

Veřejně dostupné referenční projekty

  • DemoHotels (open-source) - webová aplikace pro fiktivní rezervaci hotelů s frameworkem Apache Wicket pro demonstraci doménových objektů s architekturou key-value.
  • jWorkSheet (open-source) - Swingová aplikace z roku 2007 měření času strávneného na projektech, jeho grafické rozhraní bylo inspirované tabulkovým editorem typu Excel.
  • PPSee (freeware) - Swingová aplikace zveřejněná roku 2003 pro prezentaci a správu obrázků s generováním fotoalba podle editovatelných textových šablon.
  • PEK slovník (freeware) - desktopová aplikace zveřejněná roku 2001 pro vyhledání hesel z překladových slovníků postavená na grafické knihovně Swing, zajímavostí je implementace vlastní read-only databáze.

 

contact

Kontakt