Průvodce programovacím jazykem Java od jeho základů přes základy HTML až po interaktivní webové aplikace. S řešenými příklady ve formě jednoho spustitelného projektu.

 

annotation Anotace stručná charakteristika knihy why Proč jsem knihu napsal?
download Příklady Ukázkové příklady ke stažení. contact Kontakt Facebook, kontakt na vydavatele a autora

 

annotation

Anotace

Barevně ilustrovaný průvodce začátečníka programovacím jazykem Java od jeho základů až po interaktivní webové aplikace. V první části knihy čtenář získá znalost pojmů objektového programování, přehled o datových typech a užitečných metodách standardní knihovny jazyka, setká se s pojmy potřebnými pro stavbu webových stránek. Druhá část knihy přináší výklad použitých programových konstrukcí na pozadí řešených aplikací. Java patří dlouhodobě mezi nejžádanější programovací jazyky na trhu práce v oboru informačních technologií. Ukázka knihy je tady.

 

target

Komu je kniha určena

Kniha cílí na studenty středních škol, šířka tématu a pojetí přiložených příkladů však může oslovit i pedagogy a další ostatní čtenáře se zájmem o informační technologie a vývoj SW aplikací v jazyce Java.

 

why

Proč jsem knihu napsal

S programovacím jazykem Java jsem začal přibližně před dvaceti lety. Když jsem tehdy studoval knihy renomovaných autorů, kladl jsem si otázku, zdali není možné napsat učebnici nějakým více atraktivním způsobem. Důležité zkušenosti a nadhled jsem začal nabývat až praxí. Čas plynul a po mnoha letech jsem zveřejnil krátký článek o sestavování webových stránek v jazyce Java postavených na objektovém modelu HTML elementů a přitom mě napadlo, že právě tohle by mohl být skvělý prostředek pro tvorbu interaktivních učebnicových příkladů při studiu jazyka. V nejbližším knihkupectví jsem otevřel namátkou jednu z nových učebnic tohoto jazyka a spatřil opět formální popis s černobílými obrázky, akademickými příklady a několika málo grafickými ukázkami postavenými na dnes už zacházející knihovně Swing. Tehdy jsem se rozhodl vykročit na nejistou dráhu inovativního spisovatele učebnice o programování.

 

download

Příklady

Po zakoupení knihy si prosím uschovejte doklad o nákupu, protože vás opravňuje používat ukázkové příklady k soukromým i komerčním účelům. Distribuce zdrojového kódu k této knize je možná pouze při zachování původního komentáře v hlavičce, zároveň je nezbytné, aby třetí strana získala neprodleně licenci pro studium, modifikaci nebo distribuci zakoupením knihy nebo e-booku. V případě nejasností se obracejte na vydavatele knihy nebo přímo na autora. Zvažte prosím, že výroba knihy není jedinou nákladovou položkou, další výdaje souvisí s propagací a distribucí. Děkuji tímto za podporu i pochopení. Stažením souboru vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami, odkaz ke stažení je zde, příklady k nahlédnutí tady.

 

author

O autorovi

Pavel Ponec (nar. 1965) vystudoval v Brně automatizaci na fakultě VUT a od té doby pracuje jako SW vývojář a analytik, od roku 2000 pracuje převážně v jazyce Java s webovými technologiemi. V roce 2008 získal certifikát Certified Programmer for the Java 2 Platform, Standard Edition 5.0 od společnosti Sun Microsystems.

Veřejně dostupné referenční projekty

  • PEK slovník (freeware) - desktopová aplikace z roku 2001 pro vyhledání hesel z překladových slovníků postavená na grafické knihovně Swing, zajímavostí je implementace vlastní read-only databáze.
  • PPSee (freeware) - Swingová aplikace z roku 2008 pro prezentaci a správu obrázků s generováním fotoalba podle editovatelných textových šablon.
  • DemoHotels (open-source) - webová aplikace pro fiktivní rezervaci hotelů s frameworkem Apache Wicket pro demonstraci doménových objektů s architekturou key-value.

 

contact

Kontakt